Uppföljningstjänst för diabetesretinopati

Uppföljningstjänster för diabetesretinopati

generell

Digifundus är en av Finlands ledande leverantörer av uppföljningstjänster för diabetesretinopati och är certifierad enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Vi har erbjudit tjänster för fotografering av diabetesretinopati sedan år 2000. Varje år tar våra ögonfotografer cirka 50 000 ögonbottenbilder och våra ögonläkare ger över 29 000 utlåtanden om retinopati om året. En av tre finska diabetiker går till Digifundus ögonbottenfotografering i över 150 kommuner inom 13 sjukvårdsdistrikt.

Vi erbjuder ett högkvalitativt, förmånligt och enkelt alternativ att hantera screening- och uppföljningstjänster för diabetiker inom ett distrikt på ett enkelt och resurssnålt sätt.

Syftet med Digifundus screeningstjänster för diabetesretinopati är att finna första eventuella förändring som pekar på retinopati, medan syftet med uppföljningen är att tidigt upptäcka förändringar i ögonbotten som kan hota synen och erbjuda patienten vård i tid. Målet är att minska risken för försvagad syn i så hög grad som möjligt, vilket har en avgörande betydelse för både nationalekonomi och livskvalitet.

tjänstekedja

Ögonbottenfotograferingens process är flexibel för kunden. Vi kommer överens med kunden om när Digifundus ögonfotografer ska komma för att utföra diabetespatienternas ögonbottenfotografering. Digifundus specialist gör preliminära tolkningsutlåtanden angående de normala ögonbottenbilderna och de som visar på minsta förändring, och de resterande bilderna skickas via en säker dataöverföringskanal genom utlåtandesystemet till en ögonläkare för utlåtande.  

Vår screening- och uppföljningstjänst för diabetesretinopati är helt digital, från ögonbottenfotograferingen till ögonläkarens utlåtande. Specialisternas första utlåtanden och de utlåtanden som görs av ögonläkarna tillhandahålls till kunden elektroniskt. Digitala ögonbottenbilder lagras i kundens digitala bildarkiv. Vid behov kan utlåtanden överföras direkt till kundens patientjournalsystem. Diagnoser som finns i utlåtandena, och vårdrekommendationer, är i överensstämmelse med gällande riktlinjer för vård av diabetesretinopati.

Broschyren

Om du är intresserad av våra tjänster, kontakt oss!

Kontakt oss