Uppföljnings- och vårdtjänster för glaukom

Uppföljnings- och vårdtjänster för glaukom

Vi bjuder skräddarsyd, kostnadseffektiv och omfattande uppföljning- och vårdtjänsten för glaukoma. Vår tjänst möjliggör kostnadseffektiv glaukoma vård från kallelse och ändring av bokningar till undersökningar och läkartjänster. Tack vare våra digitala system, kan vi rapportera undersökningsresultaten till våra klienter.  

Om du är intresserad av våra tjänster, kontakt oss!

Kontakt oss