Företag introduktion

Företag introduktion

Digifundus är en av Finlands ledande leverantörer av uppföljningstjänster för diabetesretinopati och är certifierad enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Digifundus har erbjudit ögonbottenfotografering för diabetesretinopati sedan år 2000 och vår service omfattar ca 2,5 miljoner av Finlands befolkning. Vi arbetar i över 150 kommuner inom 13 sjukvårdsdistrikt över hela Finland - från Hango till Utsjoki.

Digifundus verksamhet koncentrerar sig på diagnostik, screening och uppföljning av ögonsjukdomar, men även att ge utlåtanden och vård. Digifundus levererar och utvecklar hälsovårdstjänster för bland andra följande ögonsjukdomar: diabetesretinopati, glaukom och åldersrelaterad makuladegeneration. 

Digifundus affärsidé är att effektivisera hälsovårdsprocesser för ögonsjukdomar genom att dra nytta av de möjligheter som telemedicinen och datatekniken erbjuder. På detta sätt kan Digifundus tillhandahålla högkvalitativa hälsovårdstjänster till ett konkurrenskraftigt pris. Digifundus levererar enhetliga paketerbjudanden varvid kunden kan handplocka de önskade tjänsterna eller alternativt låta Digifundus sköta hela tjänstekedjan.

Broschyren