Uppföljningstjänster för diabetesretinopati

Finlands ledande leverantörer av uppföljningstjänster för diabetesretinopati

Läs mer

Uppföljnings- och vårdtjänster för glaukom

Vi producerar skräddarsydda uppföljnings- och vårdtjänster för glaukom

Läs mer

Finlands mest omfattande leverantörer av uppföljningstjänster för diabetesretinopati 

Digifundus är en av Finlands ledande leverantörer av uppföljningstjänster för ögonsjukdomar och är certifierad enligt ISO 9001:2015 och 14001:2015. 2,5 miljoner finländare i över 150 kommuner inom 13 sjukvårdsdistrikt över hela Finland använder våra tjänster.

Läs mer

Anmärkningsvärd

Mera nyheter